معرفی محصولات کمپانيهای BYK-Gardner  آلمان :

 

قابل ارائه توسط این کمپانی همواره به عنوان با کیفیت ترین ودقیق ترین و سرآمد ترین محصولات ساخته شده در نوع خود در مقایسه با دیگر رقبا مطرح بوده و دامنه فعالیت این کمپانی منحصر به ارائه تجهیزات ذیل می باشد:

 

تستهای ظاهري شامل:

 

·          دستگاههای تست براقيت (Gloss)

·          ميزان ماتی سطح (Haze)

·          دستگاههای تست ميزان پوست پرتقالي سطح (Orange peel)

·          تعیین میزان ابری شدن فیلم رنگ های متالیک (Mottling)

 

تستهای فام رنگ شامل : 

 

·   انواع اسپکتروفتومترهای پرتابل برای اندازه گيری فام رنگ در مقياسهای مختلف و ميزان اختلاف رنگ (ΔE*) نمونهای سالید ، متالیک و صدفی ، اسپکتروفتومتر 6 زاویه ای جدید این کمپانی در حال حاضر به عنوان دستگاه برگزیده در کلیه خودروسازی های دنیا ، صنایع رنگ سازی وابسته به خودروسازی ، صنایع آرایشی و بهداشتی و ... استفاده می شود.

 

تست ويسکوزيته شامل:

 

·          انواع کاپهای ويسکوزيته

·          ويسکومتر های ديجيتالیدر مدلهای Cone and Plate  وKrebs  و ويسکومتراسپیندلی

 

تستهای فيزيکی و مکانيکی رنگ و پوشش شامل:

 

·          تستهای سايش تر و خشک

·          تست زمان خشک شدن رنگ

·          سختی سنجهای مدادی و Scratch و Pendulum و بارکول

·          تست چسبندگی(دستگاههای کراس کاتر و Pull off)

·          تستهای انعطاف پذيری فيلم رنگ شامل  Cupping Tester، تست خمش (مندرل) و تست ضربه

·          تستهای اعمال فيلم رنگ تر شامل انواع اپليکاتورهای اتوماتيک و دستی 

·          انواع پيکنومترهای استيل و آلومنيومی

·          گريندومتر در مدلهای مختلف

·          کاغذهای شطرنجی تست پوشش

·          ضخامت سنج رنگ تر و خشک

·          ترموگراف و ثبات درجه حرارت کوره پخت رنگ

·          کوره گراديان حرارتی

آمار سایت

نمایش تعداد مطالب
391680
Powered and Designed by Naghshineh Sabz