معرفی محصولات کمپاني Objectra AB سوئد:

اين کمپاني بزرگترین سازنده انواع ضخامت سنجهای مخرب رنگ و پوشش مورد کاربرد در سیستمهای Coil Coatings   و  دیگر انواع رنگهای صنعتی می باشد.  این سیستم با بهره گیری از تیغه برنده Drill بر روی سطح رنگ شده حفره ای ایجاد می نماید که شمارش تعداد لایه ها  و ضخامت هر یک ، با  استفاده از میکروسکوپ مدرج همراه  با آن امکان پذیر می باشد.

مزیت استفاده از این دستگاه و انتخاب این روش کاهش در خطا قرائت ضخامت توسط اپراتور می باشد که با توجه به حفر دایره ای سطح پوشش و ثابت بوده شعاع دایره در تمامی زوایا روشی کاملا قابل اتکا و دقیق بشمار می رود.

این دستگاه با دو نوع تیغه با زاوایی برشی 45° و 5.71° قابل ارائه می باشد.

تیغه برشی نوع اول با زاویه 45° بیشتر برای اندازه گیری ضخامت پوشش از  100µm  تا 1500µm بکار می رود و دقت اندازه گیری با این تیغه در حدود 10µm می باشد.

تیغه برشی نوع دوم 5.71° بیشتر برای اندازه گیری ضخامت پوششهای بسیار نازک تا 150µm بکار می رود و دقت اندازه گیری با این تیغه در حدود 1µm می باشد.

 

آمار سایت

نمایش تعداد مطالب
391671
Powered and Designed by Naghshineh Sabz