معرفی محصولات Sheen Instruments انگلستان :

 

اين كمپانی انگليسی از سال 1967 بطور عمده تولید کننده محصولات قابل استفاده در  آزمایشگاههای کنترل کیفیت و خطوط تولید شرکتهای رنگسازی ، خودرو سازی و 

...میباشد و در حال حاضر محصولات زیر را عرضه می نماید. 

 

·      دستگاههای تست براقيت (Gloss) در انواع مختلف

·      انواع اسپكتروفتومتر (رنگ سنج) با نهايت دقت برای اندازه گيری فام رنگ

 

·      انواع دستگاههای سنجش رنگ مایعات و محلولهای شفاف

 

·      انواع کابین های رنگ همانندی و مقایسه نور

 

·      دستگاه تعیین میزان بازتابش سطح و رنگ  (Reflectometer)و پوشش سنج رنگ تر(Cryptometer)

 

·      انواع صفحات تست پوشش و چارتهای استاندارد

 

·      انواع دستگاههای ویسکومتر دیجیتالی (Krebs & Cone and Plate Viscometer)و کاپهای ویسکوزیته

 

·      دستگاههای  تست سایش تر  (مقاومت در برابر شستشو)  و  سایش خشک  (Taber Abraser)  و  ثبات  زمان  خشک

شدن رنگ

 

·     انواع سختی سنجهای فیلم رنگ و پوشش (مدلهای پاندلی ، مدادی ، بوخهلز ، بارکول و تست خراش موتور دار و دستی)

 

·      تستهای چسبندگی در انواع کراس کاتر و تست(Pull Off)

  

·    انواع تستهای انعطاف پذیری شامل: تست جامی شدن بصورت دستی و هیدرولیکی (Cupping Tester) ، مندرل 

مخروطی و سیلندری (Mandrel Bend Test) و تست ضربه(Tubular Impact Tester)

  

·      انواع اپلیکاتورهای فیلم رنگ در مدلهای دستی و اتوماتیک

  

·      گریندومتر جهت سنجش ابعاد پگلمنتهای رنگ از 0-25μm الی 0-100 μm در انواع تک و دو شیاره

 

·      دانسیته متر یا کاپهای پیکنومتر در انواع استیل و آلومینیومی با حجمهای  50 و 100 سی سی

 

·      انواع ضخامت سنج رنگ و پوشش خشک و تر (Coating Thickness-Dry & Wet Film)

 

·      pH متر و هدايت سنجهای مختلف

  

·      ترازوهای ازمایشگاهی

 

·      رطوبت سنج هوا و سطح و مواد

 

 

آمار سایت

نمایش تعداد مطالب
391677
Powered and Designed by Naghshineh Sabz