مقدمه :

تابش نور خورشید و شرایط  محیطی نظیر درصد رطوبت بالا یا پایین ، درجه حرارت ، بارش باران و  میعان قطرات آب بر روی  محصولات با ایجاد خرابی در ظاهر و کیفیت آنها هر ساله میلیونها ریال زیان مالی به بار می آورد.این تغییرات بصورت عمده عبارتند از : رنگ پریدگی ، زردگرایی ، کدر شدگی ، گچی شدن ،سستی  در استحکام و ... می باشند و همگی این دسته تغییرات وابسته به حساسیت مواد بکار رفته در ساختار محصولات در برابر شرایط تخریب کننده فوق الذکر می باشد .

با کابین های مشابه سازی شرایط محیطی می توان آسیب پذیری محصولات تولیدی را درمقابل این شرایط سخت ،مشابه سازی و تشدید نمود .بدین منظوردو گروه کابین های قابل عرضه در این خصوص عبارتند از :

      ۱-      کابین تست شرایط تشدید شده نوری بر اساس اشعه تخریبی نور خورشید ( اشعه ماورای بنفش UV)

      ۲-      کابین تست شرایط محیطی بر اساس نور دریافتی از خورشید ( اشعه زنون Xenon)

 

بررسی عملکرد کابین تست نور ماورای بنفش :

همانگونه که از نام این کابین بر می آید سیستم نوری بکار رفته در آن یک دسته لامپ UV با طول موجهای متفاوت می باشد که با برنامه ریزی سیکلی علاوه بر تابش نور تخریبی ماورای بنفش می توان درجه حرارت محیط داخلی کابین ،درصد رطوبت (میزان میعان بخارات آب بر روی سطوح) واسپری آب مقطر جهت مشابه سازی اثر قطرات باران بر روی محصولات مورد آزمایش را تکرار نمود .نوع لامپهای بکار رفته در دستگاه از نوع فلورسنت با دسته پرتوهایی با طول موج UVA=340nm و UVB=313nm می باشند .با این دستگاه معایبی نظیر تغییرات در رنگ و فام محصول ، افت براقیت محصول ،گچی شدن و ترک خوردگی در سطح، ماتی و کدر شدگی محصول ، پوسته پوسته شدن ، افت درخشندگی و اکسیداسیون و احیای نمونه قابل بررسی است .

بررسی عملکرد کابین تست نور زنون :

این دسته از کابینها با قابلیت مشابه سازی اثر نور Xenon ،نتایج واقع گرایانه و صحیح تری ازتغییرات حاصل شده در محصولات در اثر مجاورت با نورخورشید بدست می دهد.

این کابینها با سهولت در نصب و راه اندازی ،استفاده آسان در یادگیری عملکرد و هزینه های نگهداری بسیار پایین نسبت به دیگر کابینها ،فضای لازم برای قراردهی نمونه ها در مجاورت لامپ (های) Xenon را فراهم آورده و بصورت تمام اتوماتیک قادر به کار در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته می باشند .

 

سیستم لامپ مورد استفاده در این کابینها ازنوع لامپ Xenon با قابلیت خنک سازی با آب و هوا (بسته به نوع و مدل دستگاه ) می باشد و حداکثر طول عمر این لامپ 1500 ساعت کارکرد مستمر می باشد .دیگر پارامترهای مخرب و تأثیرگذار نظیر درجه حرارت ،درصد رطوبت واسپری آب مقطر نیز قابل استفاده و برنامه ریزی در سیکلهای داخلی دستگاه می باشند . از دیگر امکانات قابل نصب در این کابینها ،قابلیت تعبیه فیلترهای نور روز ،نور پشت شیشه و... می باشد که با تغییر در طول موج قابل ارسال به سطح نمونه های قراردهی شده در دستگاه می توان تأثیر بسیار نزدیکی نسبت به نتایج واقعی و در شرایط طبیعی محیطی بدست آورد.

آمار سایت

نمایش تعداد مطالب
398880
Powered and Designed by Naghshineh Sabz